top of page

Dalmatinski portal Partnerstvo

Dalmatinski portal dnevno bilježi između 60 i 100 tisuća jedinstvenih posjetitelja, a s tim dosegom predstavlja jedan od najjačih medija u Dalmaciji, te najčitaniji regionalni news portal u Hrvatskoj (ne računajući portale koji su dio tiskanih medija).


Dalmatinski portal, kao i svi naši sadašnji i budući partneri, omogućuju posebne pogodnosti na korištenje svim Marketing HUB članovima.

#marketingHUB #MarketingHubCroatia#marketinghub #Dalmatinskiportal

bottom of page